Skjermfri uke i koronatiden

Det er snart ett år siden Norge stengte ned og tilværelsen ble snudd opp-ned for de fleste. Da krisen slo inn over oss, var det naturlig for oss i Tro & Medier å avlyse Skjermfri uke i 2020.

Av: Jarle Haugland
Daglig leder i Tro & Medier

Men hva nå, da? Jo, nå tror vi det vil være på tide med en ukes pause fra skjermene igjen. For ett år med korona har endret og – på mange områder – økt mediebruken vår. 

En Skjermfri uke vil hjelpe oss å stoppe opp, vurdere og reflektere over hvordan vi bruker de ulike skjermene, og om vi har klart å bevare noen skjermfrie soner og perioder i koronatiden. 

Dessverre er det bortimot umulig å forutsi hvordan situasjonen vil være i slutten av mars når Skjermfri uke går av stabelen. Hvor mange er vaksinert? Er det kommet nye mutasjoner? Og hvor godt virker i tilfelle vaksinene på de nye mutasjonene? Har vi lov til å besøke hverandre, gå i kirken eller reise til andre deler av landet? Usikkerheten er krevende å forholde seg til. 

Koronatiden skaper uro, ensomhet og frykt. Og nedstengningen gjør at vi tyr til digitale kanaler for å holde kontakt med omverdenen og gi litt tiltrengt adspredelse i hverdagen. Slik sett skal vi være takknemlige for at teknologien på mange måter gjør oss bedre i stand til å møte denne krisen.

Derfor vil vi i Tro & Medier understreke sterkt at Skjermfri uke ikke har som mål å spre en generell misnøye med all bruk av skjermer.

Det vi vil, er at vi alle tar bevisste medievalg og ikke overlater valgene til medieaktørene som kjemper om din tid og din oppmerksomhet.

Jeg tror at slike bevisste valg tas best når man tar en liten pustepause, tar et skritt tilbake og gir hjerne (og hjerte) tid til å hvile, få litt perspektiv og rom for gode refleksjoner. Noen ganger opererer jeg med et sett med v-ord for å hjelpe til å sette refleksjonene i system:

Visjon –

Hva vil jeg at mitt liv skal preges av? Hva tror jeg er det gode liv? Hvilken plass skal de gode relasjonene, til meg selv, til andre og til Gud ha i livet?

Vurdering –

Hvordan tror jeg min mediebruk kan hjelpe meg til å bevege meg mot min livsvisjon? Hvordan preger teknologien og mediebudskapene meg og mine relasjoner? Fører de meg i rett retning?

Valg –

Hvordan preger vurderingene mine valg? Er det jeg som tar bevisste valg ut fra hva jeg vurderer som rett, sant og godt? Eller er det kortsiktig nytelse eller «følg strømmen»-strategien som preger min mediebruk?

Vaner –

gjentatte valg former vaner. Gjentatte gode valg former gode vaner. Og når vi tar dårlige valg, for det gjør de fleste av oss, skal vi takke Gud for hans nåde og for muligheten til å ta nye valg.

Som en bonus: Vitne 

vi er alltid et vitne om det som opptar oss, det som er viktig for oss. Gjennom gode valg, medmenneskers hjelp og Guds nåde og kraft, kan vi forme vaner som gjenspeiler Ham som er livets Herre og livets kilde.

Herved er utfordringen gitt: Bli med på Skjermfri uke 19.-26.mars!

På denne siden finner du flere saker med gode grunner til å ta fri fra skjermene innimellom.

Skjermfri uke arrangeres hvert år, uka før påske.