En verden full av skjermer

“Hør hva Ånden sier til menigheten”, skriver Johannes ned – etter en åpenbaring Gud gir ham, der han sitter på øyen Patmos. Lite visste trolig han hvor aktuelt dette skulle være i vår tid, nesten to tusen år etterpå, i en verden full av skjermer.

Sist søndag var jeg på Stord, på Leirvik bedehus, og talte. Forsamlingen der har i høst temaet “Hør hva Ånden sier til menigheten”, og jeg hadde blitt spurt om å tale om noe rundt dette temaområdet. Det var da naturlig å snakke om “Å høre Den hellige ånd i en verden full av skjermer”.

Hvorfor er det viktig? Jo, fordi jeg tror ordene fra Jesaja 30,15 er sanne og høyaktuelle i vår tid: “I stillhet og tillit skal deres styrke være.” Og vi kan nesten høre og kjenne smerten i de fire neste ordene, vitnesbyrdet om hvordan folket stilte seg til dette: “Men dere ville ikke.” De hadde muligheten til å velge Gud, velge hvile, velge tillit – og finne styrke der. Men de ville ikke.

Jeg er redd det i altfor stor grad også er fasiten over våre liv. Fordi vi har så mange andre stemmer å lytte til. Og noen av disse stemmene forteller løgner på en måte som gjør at vi tror dem.

Lytting i møte med populærkulturen

Ta for eksempel populærkulturen. Et krevende sammensurium av blant annet glede, drap, humor, vennskap og løgner. Med andre ord et slags speilbilde av menneskeheten, men servert på en måte som gjør at alt virker spiselig. Da er det usedvanlig viktig å lære oss å lytte. Lytte til Gud og lytte til hva populærkulturen formidler – også kalt “dobbelt lytting”, som Damaris er en viktig stemme for. Denne lyttingen skal lære oss å skjelne mellom løgn og sannhet, godt og ondt. Vi må ikke koble ut hjernen og ukritisk konsumere underholdning, men ta med en sunn kritisk sans og våre liv med Gud også inn på dette området. For Gud er han som fyller oss med det som er godt, slik Salme 103 sier.

Lytting i møte med forbrukerkulturen

Eller ta forbrukerkulturen, som forteller at lykken finnes i en ny ting, en finere sveis eller oppdatert garderobe. Vi tror løgnen om at vi mangler noe og forsøker å kjøpe for å dekke behovene vi hører reklamen forteller at vi har. Hva gjør det med oss om vi konstant hører på løgnen om at vi ikke er gode nok, at vi mangler noe? Jeg tror vi må lære oss å lytte til en annen stemme, for eksempel representert ved David, som skriver i Salme 23: “Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.”

Lytting i møte med onlinekulturen

Vi kan gjerne også snakke om lytting i møte med onlinekulturen, en tilstand vi lever i nå, der vi alltid er logget på og har hele verden på en liten skjerm i lomma. Det er fantastisk med mulighetene det gir! Men samtidig ligger det et enormt ansvar i å ta gode valg, når vi med et klikk kan finne både Guds fantastiske skaperverk og djevelens ondskap. Og hvordan kan vi lytte til Gud, hvile hos ham, gi ham vår oppmerksomhet, hvis vi mentalt er hele tiden tilgjengelig? Vi trenger å finne den gode balansegangen mellom å være av- og påkoblet. For eksempel råder vi folk til å ha skjermfrie soner og perioder. Derfor arrangerer vi hvert år en “Skjermfri uke”. Det er virkelig verdt å prøve ut! Skjermfrie soner skal hjelpe oss til å ta tiden tilbake, ta blikkene tilbake, få tid til hverandre, til fellesskap – og ikke minst til Gud. For å lytte til ham og finne at hos ham er gleden, friheten og livet.

Vi lever i en fantastisk spennende tid, med uendelige teknologiske muligheter. Men midt i dette, trenger vi å stoppe opp, løfte blikket og skape tid til å glede oss i Herren.